OFİSTEK
Sepetiniz

Kullanım Şartları

Ofistek Kitap Kırtasiye Oyuncak Temizlik Ofis'e ait olan www.ofistek.com alan adlı internet sitesini (Bundan sonra kısaca ‘İnternet Sitesi’ olarak anılacaktır.) kullanmadan önce aşağıda yazılı olanları dikkatli bir şekilde okuyunuz. İnternet Sitesini ilk ziyaretinizden itibaren, aşağıda yazılı olan ve İnternet Sitesi’nin ziyaret edilmesine ve/veya kullanılmasına ilişkin önemli bilgiler içeren hususları bütünüyle anlamış ve tamamını ayrılmaz bir bütün olarak kabul etmiş sayılırsınız. İnternet Sitesini kullanmanız ve kişisel bilgilerinizin yer alacağı formu doldurmanız bu sayfalarda yazılı şartları kendi iradenizle peşinen kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.


 Genel Koşullar


Ofistek Kitap Kırtasiye Oyuncak Temizlik Ofis internet Sitesi üzerinden, Kullanıcılar’ın İnternet Sitesi’nde sunulan tasarım hizmetlerini ve/veya üretilen baskılı ürünlerin satın alınması hizmetlerini vermektedir. Ofistek Kitap Kırtasiye Oyuncak Temizlik Ofis tarafından sunulan hizmetlerin değiştirilmesi, bu hizmetlere yeni hizmetler eklenmesi, kapsam ve sunulma koşullarının değiştirilmesi yalnızca ve sadece Ofistek Kitap Kırtasiye Oyuncak Temizlik Ofis’in inisiyatifindedir. Ofistek Kitap Kırtasiye Oyuncak Temizlik Ofis bu yetkisini herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak dilediği biçimde ve dilediği zaman kullanabilir.


Ofistek Kitap Kırtasiye Oyuncak Temizlik Ofis ve İnternet Sitesi, ödemesi tam olarak yapıldıktan sonra Kullanıcılar tarafından gönderilen dosyaları, her ürünün açıklamasında yer alan tasarım biçimlerine ve zamanına uygun olarak tasarımları hazırlamak ve teslim etmekle birlikte baskı seçeneklerindeki fire oranlarına uygun olarak teslim tarihi içerisinde basıp göndermekle yükümlüdür. Bu kapsamda Kullanıcılar, tasarımlarının tamamlanması ve varsa baskılarının baskıya geçmesi için İnternet Sitesi’nde gösterilen ödemeyi eksiksiz olarak ve tek seferde yapmakla yükümlüdür. Baskı için onay verildikten sonra değişiklik, iade ve iptal işlemi mümkün değildir. Bu nedenle, Kullanıcılar tarafından onay verilen işlerde ve ürünlerde oluşabilecek tasarım hatalarından Ofistek Kitap Kırtasiye Oyuncak Temizlik Ofis ve İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Kullanıcılar, Ofistek Kitap Kırtasiye Oyuncak Temizlik Ofis’in İnternet Sitesi’nin ilgili bölümlerine girilen hiçbir bilgiyi kontrol etmekle yükümlü olmadığını ve Kullanıcılar tarafından verilen bilgilerin doğruluğunu hiçbir koşul altında taahhüt etmediğini peşinen kabul ederler. Bununla birlikte Kullanıcılar, İnternet Sitesi üzerinden verilen hizmetlerin talep edilen şekilde verilebilmesi için İnternet Sitesi’ne kendilerine ait, gerçek ve eksiksiz bilgileri vermekle yükümlü olduklarını; aksi taktirde, İnternet Sitesi’nden satın aldıkları ürünlerin adreslerine ulaşmaması da dahil olmak, ancak bununla sınırlı olmamak üzere çeşitli sorunların doğabileceğini kabul ederler. Bu kapsamda, Kullanıcılar, İnternet Sitesi’ne girdikleri bilgilerin tam, doğru ve gerçeğe uygun olduklarını ve söz konusu bilgileri yanlış vermelerinden dolayı Ofistek Kitap Kırtasiye Oyuncak Temizlik Ofis’in doğmuş ve doğacak her türlü zararını karşılamakla yükümlü olacaklarını kabul ve taahhüt ederler.


Ürünlere  ait kargo bilgileri, onaylanmış tasarım dosyaları  ve teslimatın takibine ilişkin uyarı, İnternet Sitesi tarafından Kullanıcıların kayıt veya satın alma anında verdikleri e-posta adresine bildirilecektir. Kullanıcıların İnternet Sitesi’ndeki ilgili bölüme e-posta adreslerini hiç, tam veya gerçeğe uygun şekilde girmemeleri halinde Kullanıcılar, Ofistek Kitap Kırtasiye Oyuncak Temizlik Ofis’in kendilerine kargo bilgileri ve Mesafeli Satış Sözleşmesi de dahil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir bildirimde bulunamayacağını peşinen kabul eder.


Ofistek Kitap Kırtasiye Oyuncak Temizlik Ofis, başta 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 5651 sayılı Kanun ile yürürlükteki diğer ilgili mevzuat uyarınca kendisine getirilen yükümlülüklere uymak amacıyla Kullanıcılar’ın İnternet Sitesi üzerinde gerçekleştirdikleri işlemleri yasal süresi içinde kayıt altına almakta ve saklamaktadır.


Ofistek Kitap Kırtasiye Oyuncak Temizlik Ofis, İnternet Sitesi üzerinden Kullanıcılar tarafından kendisine iletilen bilgileri Gizlilik Politikası’nda belirlenen kurallar uyarınca ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak kullanabilir, ifşa edebilir, üçüncü kişilerle paylaşabilir, bu bilgileri işleyebilir, paylaşabilir, bir veri tabanı üzerinde tasnif edip saklayabilir.


 Kullanıcılar İnternet Sitesi üzerinde yalnızca hukuka uygun işlemler yapabilirler. Kullanıcılar’ın İnternet Sitesi dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk bizzat ve sadece kendilerine aittir.


İnternet Sitesi’nden 18 yaşından küçük kişiler alışveriş yapamazlar. İnternet Sitesinde 18 yaşın altındaki kişilere yönelik ürün ve hizmetler satışa sunulabilir; ancak bu ürünler kanunen reşit kişiler tarafından satın alınmak üzere satışa sunulmuştur.


Kullanıcılar, İnternet Sitesi’nde yer alan elektronik metin, görsel ve işitsel imgeler, dosyalar, kataloglar ve listeler de dahil olmak üzere hiçbir içeriği çoğaltmayacaklarını, kopyalamayacaklarını, dağıtmayacaklarını, işlemeyeceklerini kabul ve taahhüt etmektedir.


İnternet Sitesi üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen her neviden içerikler Yapar Zeka Bilişim ve Reklamcılık Hizmetleri Ltd. Şti.’nin öncül ve yazılı onayı olmadan üçüncü kişilerce İnternet Sitesi dışında başta internet olmak üzere herhangi bir ortamda kullanılamaz ve görüntülenemez; aksi haller hukuka aykırı kullanım teşkil edecektir.


İnternet Sitesi üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriklerin depolandığı veri tabanına üçüncü kişilerce yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya Ofistek Kitap Kırtasiye Oyuncak Temizlik Ofis’in yazılı olarak izin verdiği şekilde ve kapsamda erişilmesi hukuka uygun olarak kabul edilir. Bunun dışında yapılan erişimler hukuka aykırı olup Ofistek Kitap Kırtasiye Oyuncak Temizlik Ofis’in dava ve takip hakları her zaman için saklıdır.


İçeriklerin ve ara yüzün Ofistek Kitap Kırtasiye Oyuncak Temizlik Ofis’in yazılı onayı olmadan kopyalanması, çoğaltılması, iletilmesi, işlenmesi ve başka internet sitelerinde ve/veya mecralarda görüntülenmesi yasaktır.


İnternet Sitesi üzerinden başka internet sitelerine bağlantılar ve/veya yönlendirmeler sağlanabilir. Bu bağlantıların varlığı, İnternet Sitesi dışındaki diğer site ve sayfaların içeriklerinin denetlendiğini göstermez. Bu bağlantılardan erişilebilecek İnternet Sitesi dışında kalan içeriklerden dolayı Ofistek Kitap Kırtasiye Oyuncak Temizlik Ofis’in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığı gibi, erişilen diğer internet sitelerinde yapılacak işlemlerden doğacak zarardan da Ofistek Kitap Kırtasiye Oyuncak Temizlik Ofis sorumlu değildir. Kullanıcılar bu bağlantıları kullanarak diğer internet sitelerine eriştiklerinde, sorumluluğun kendilerinde olduğu peşinen kabul ederler.


İnternet Sitesi’ne yüklenmiş olan dosyaların içeriğinden yola çıkarak yapılabilecek hiçbir uygulamadan Ofistek Kitap Kırtasiye Oyuncak Temizlik Ofis hukuki ve cezai olarak sorumlu değildir.


Kullanıcılar, İnternet Sitesi’nde satışa sunulan ürün ve hizmetlerin fiyatlarını, kendilerine sunulan ödeme ekranlarını takip ederek satın alırlar. Kullanıcılar, ürün ve hizmetleri İnternet Sitesi’nde belirtilen fiyattan almayı, ürünün fiyatından kendilerine özel indirim talep etmeyeceklerini, İnternet Sitesi’nde ilan edilen ödeme koşullarına aykırı davranmayacaklarını peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.


Kullanıcılar, ürünleri kendilerine sunulan ödeme seçeneklerinden ve ödeme yöntemlerinden birini kullanarak satın alırlar. Ofistek Kitap Kırtasiye Oyuncak Temizlik Ofiskredi kartı ve diğer yöntemlerle yapılan satışlara ilişkin promosyon, reklam ve taksitle ödeme imkanlarını İnternet Sitesi’nden duyurur. Bununla birlikte, Ofistek Kitap Kırtasiye Oyuncak Temizlik Ofis’in bankalar tarafından yapılan promosyon, reklam, taksitle ödeme imkanı gibi ödeme kolaylıkları bakımından hiçbir sorumluluğu yoktur.


Kullanım Koşulları ve İnternet Sitesi’nde yayınlanan diğer metinler olan eklerine aykırılık hallerinde Ofistek Kitap Kırtasiye Oyuncak Temizlik Ofis’in maddi ve manevi zararının tazminini talep hakkı saklıdır. Kullanım Koşulları ve ekleri, İnternet Sitesi’nin herhangi bir sebeple yayınının durması/durdurulması halinde bu süre boyunca askıda sayılır. Bu süreçte askıda kalan satış işlemleri için Kullanıcılar, ödedikleri bedelin iadesi haricinde bir tazmin talebinde bulunamaz.


Kullanıcılar, işbu Kullanım Koşulları ve eklerinde sayılan kural ve yükümlülüklere aykırı davranmaları halinde Ofistek Kitap Kırtasiye Oyuncak Temizlik Ofis’in üyeliği sona erdirmek ve ilgili Kullanıcı’nın İnternet Sitesi’ne girişini engellemek de dahil olmak ve bununla sınırlı olmamak üzere her türlü hakkını saklı tuttuğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.


Kullanım Koşulları ve ekleri, İnternet Sitesi’nde yapılan faaliyetin sona erdirilmesi halinde kendiliğinden yürürlükten kalkar. Ofistek Kitap Kırtasiye Oyuncak Temizlik Ofis, işini, ticari ortaklığını ve İnternet Sitesi alan adını da değiştirmeye, aynı faaliyeti başka bir alan adı üzerinden yürütmeye yetkili olup bu değişikliklerin Kullanım Koşulları ve eklerine herhangi bir etkisi olmayacaktır. Aynı zamanda Ofistek Kitap Kırtasiye Oyuncak Temizlik Ofis İnternet Sitesi’nden sunulan hizmet, ürün, kullanma koşulları ile İnternet Sitesi’nde sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, İnternet Sitesi’ni yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır.


Ofistek Kitap Kırtasiye Oyuncak Temizlik Ofis’in, hiçbir koşulda İnternet Sitesi’nin kullanımı ve Kullanıcılar tarafından yüklenen içerikler konusunda sorumluluğu bulunmamaktadır. Ofistek Kitap Kırtasiye Oyuncak Temizlik Ofis‘in bu tür eylemler neticesinde uğrayabileceği her tür zararının tazminini talep hakkı saklıdır.


Ofistek Kitap Kırtasiye Oyuncak Temizlik Ofis İnternet Sitesi’nin genel görünüm ve dizaynı ile İnternet Sitesindeki tüm bilgi, resim, “Ofistek” markası ve diğer markalar, alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve belirtilen tüm içerikler hukuken koruma altındadır. İnternet Sitesi’nde bulunan hiçbir içerik, önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. İnternet Sitesi’nin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.


Diğer Hükümler


İnternet Sitesi’nden erişilen içerikler ile Kullanıcıların bilgileri İnternet Sitesi’nin, İnternet Sitesi’nin veri tabanının ve ara yüzünün, tasarımı, metinleri, kodları da dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere İnternet Sitesi’nin tüm bileşenleri Ofistek Kitap Kırtasiye Oyuncak Temizlik Ofis’e aittir ve/veya Ofistek Kitap Kırtasiye Oyuncak Temizlik Ofis tarafından üçüncü bir kişiden hukuken geçerli bir lisans altında edinilmiştir. Bu kapsamda, Ofistek Kitap Kırtasiye Oyuncak Temizlik Ofis tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde Ofistek Kitap Kırtasiye Oyuncak Temizlik Ofis’in sayılan bileşenlerden ayrı ayrı ve/veya İnternet Sitesi’nden doğan her türlü hakkı saklıdır.


Kullanıcılar tarafından İnternet Sitesi’ne yüklenmemiş olan her türlü resim, grafik, fotoğraf veya benzeri türden içerikler Ofistek Kitap Kırtasiye Oyuncak Temizlik Ofis’e aittir veya bu içerikler Ofistek Kitap Kırtasiye Oyuncak Temizlik Ofis tarafından yasal sahiplerinden izin alınarak kullanılmaktadır. Bu içeriklerin izinsiz kullanılması, kopyalanması, dağıtılması, izinsiz paylaşılması, yeniden satılması veya İnternet Sitesi’nde açıkça belirtilmeyen sair şekillerde kullanımı; telif hakları ihlali, sınai mülkiyet haklarına tecavüz ve haksız rekabet başta olmak ve fakat bu sayılanlarla sınırlı olmamak üzere yürürlükteki mevzuatın ihlalini doğurabilir. Ofistek Kitap Kırtasiye Oyuncak Temizlik Ofis böyle bir durumda ihlali, tecavüzü veya sair hukuka aykırılığı ortadan kaldırmak ve/veya yasal haklarını tesis amacıyla her türlü hukuki önlemi alma hakkını haizdir.


Mücbir sebep terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylardır. Bunlarla sınırlı olmamakla birlikte; her türlü doğal afet, kötü hava koşulları; isyan, savaş, grev, lokavt ve terör olayları; iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları ve/veya kesintileri ve elektrik kesintisi, makine arızaları gibi durumlar da mücbir sebep olarak değerlendirilir. Ofistek Kitap Kırtasiye Oyuncak Temizlik Ofis, mücbir sebep hallerinde İnternet Sitesi’nden verilen hizmetten doğan yükümlülüklerinden herhangi birisini geç ifa etme ve/veya ifa etmeme nedeniyle hukuken sorumlu değildir. Bu ve bunun gibi durumlarda, Ofistek Kitap Kırtasiye Oyuncak Temizlik Ofis bakımından, gecikme, ifa etmeme veya temerrüt sayılmayacak ve belirtilen durumlar bakımından Ofistek Kitap Kırtasiye Oyuncak Temizlik Ofis’in Kullanıcılar’ın herhangi bir zararını tazmin yükümlülüğü doğmayacaktır.


İşbu Kullanım Koşulları’nın uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu Kullanım Koşulları kapsamında doğan hukuki ilişkilerin sevk ve idaresinde Türkiye Cumhuriyeti hukuku uygulanacak olup her türlü ihtilafın hallinde ise Tokat Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


İşbu Kullanım Koşulları, Ofistek Kitap Kırtasiye Oyuncak Temizlik Ofis, tarafından İnternet Sitesi’nde ilan edildiği tarihte tüm Kullanıcılar bakımından yürürlük kazanmaktadır. İnternet Sitesi’nde yayınlanan Mesafeli Satış Sözleşmesi, İade Politikası ve Gizlilik Politikası metinleri başta olmak üzere tüm metinler işbu Kullanım Koşulları’nın eki ve ayrılmaz bir parçasıdır. Ofistek Kitap Kırtasiye Oyuncak Temizlik Ofis, ayrıca herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, işbu Kullanım Koşulları’nı ve eklerini dilediği zaman güncelleyebilir veya sair şekilde değiştirebilir.